KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

• Tedarikçisi veya müşterisi olduğumuz firmaların Kalite ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Çalışanlarımızın Kalite bilincini geliştirerek, Kalite Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

• Kalite konularında Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, standart şartlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve diğer tarafların şartlarına uyacağımızı,

• Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

• Kalıp sektöründe ve özellikle firmamız faaliyet kapsamı konusunda teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

iso 9001 2015 sertifika