KALIP ÜRETİM

İLİM KALIP üretimde, iyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede müşterimize sunmaktır.


Bu felsefe doğrultusunda üretimimizi gerçekleştirirken araç olarak YALIN ÜRETİM sistemini aktif olarak kullanma hedefindeyiz.

Kararlılık üzerine kurulu olan üretim sistemimizin 3 temel direği aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • ·         Tam Zamanında Üretim ve Sevkiyat

  • ·         Makina-İnsan Uyumu

  • ·         Sürekli İyileştirme

Bünyemizde bulunan tecrübeli endüstri mühendislerimiz her geçen gün bunlar üzerine etkin çalışmalar yapmaktadırlar